Maksoft.net

Нет сървис съдържание

Следите ли за релевантност на съдържанието (текста) на всяка интернет страница във Вашия сайт? Релевантност в интернет при SEO оптимизация се постига чрез използване на важните ключови думи в отделните елементи на интернет страницата.

Отделните елементи в интернет страницата са

 • заглавие
 • метаданни в кода на страницата
 • alt текст на изображения
 • връзки
 • текст
При използване на заглавия и мета тагове, трябва да спазваме няколко правила :
 • релевантност на заглавието към съдържанието;
 • релевантност на описанието към съдържанието;
 • релевантност на ключовите думи към съдържанието.

Важни етапи в SEO оптимизацията са задълбочен анализ  и подбор на ключовите думи, създаване на максимално релевантни думи и фрази.

Важно е всяка страница от вашите интернет сайтове да акцентира на не-повече от 5 ключови думи или фрази. Важно е тези думи да бъдат използвани в съдържанието (текста) на страницата, колкото е възможно повече, като по-възможност бъдат удебелени, изредени е списък или показани чрез h1 и h2 тагове.

Релевантни интернет страници към определени ключови думи се постигат чрез балансираното присъствие на важните ключови думи в различните елементи на страницата- заглавие, мета тагове, текст, име на изображения, връзки. Сами разбирате, това означава, че една интернет страница може да бъде релевантна по твърде ограничен брой ключови думи. 

Как се постига релевантност на интернет сайт по много ключови думи- чрез разделянето му на множество йерархично свързани подстраници, всяка от които носи своите ключови думи разширяващи обхвата ключовите думи на родителската страница. 

За максимална ефективност се препоръчва Вашият интернет сайт да бъде разделен на колкото може по-голямо количество малки интернет страници. Така ще бъде много по-лесно да постигнете релевантност по много ключови думи. 

За постигане релевантност на съдържанието на цял интернет сайт в важно да извършите правилна йерархична свързаност между страниците в сайта. Тази йерархична свързаност и разделянето на сайта на множество подстраници най-лесно се постига с Нет Сървис поддръжка- CMS системата на Максофт има уникална йерархична структура за разделяне съдържанието на подстраници. 

 

 

Как се постига релевантност на съдържанието


Има няколко правила, които трябва да спазват разработчиците на уеб сайтове, за да постигнат релевантност (свързаност) на думите важни за клиента къмн съдържанието на сайта.

Релевантността на дадена SEO дума към определена страница в сайта, който ще се оптимизара чрез SEO се постига като:

 • Използвате SEO думата в title тага (без да допускате дължината му да надхвърли 80 символа);
 • Използвате SEO думата в description тага (без да допускате дължината му да надхвърли 200 символа);
 • Използвате SEO думата в keywords тага (без да допускате дължината му да надхвърли 200 символа);
 • Повторите SEO думата в текста на страницата, колкото пъти контекста позволява;
 • Удебелите използвайки bold или strong таг SEO думата в текста на страницата;
 • Изполвате SEO думата (думите) в номериран списък;
 • Използвате SEO думата (думите) в h1 или h2 таг (h1 тага не трябва да е повече от един на страница);
 • Изполвате SEO думата (думите) в alt текста на снимките които се визуализират на страницата. 

Релевантност след Google Penguin update


Повтаряемостта на думите е опасна след след Google Penguin update. Важните за SEO оптимизация думи и изрази не трябва да се повтарят, а да бъдат релевантни и качествени. 

Качествена тежест на определени ключови думи в интернет страница се постига чрез удебеляване, ползване на думите в изборими списъци и връзки. 

Особено опасно е ако сте повторили думата излишен брой пъти в текст, ключови думи и връзки. 

По важното е да е постигната релевантност- думата да присъства в отделните елементи на страницата

 • заглавие
 • метаданни
 • коментари
 • имена на снимки
 • връзки
 • основен текст (при възможност откроена чрез h1, h2, b, strong тагове)

 


Начало /  /  / Релевантност на съдържанието

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT