Maksoft.net

Повечето фирми не си дават сметка, че за качествено присъствие в интернет не е достатъчен един фирмен сайт.

Колко сайта притежава Вашата фирма. А колко сайта имат конкурентните? В сферата на търговското право е важна регистрацията на максимален брой домейни в областите com / net / org / info /biz /eu с цел ползването им в подходящ за фирмата момент.

Освен това с цел привличане на максимален брой потребители често се налага информацията за дейността Ви да бъде разделена на

  • фирмен сайт;
  • информационен сайт;
  • продуктов сайт;

Целта на фирменият сайт е да наложи имиджа на компанията. Изискванията към дизайна и визията на фирменият сайт са изклучително важни. Той предоставя информация за дейността на компанията, историята, връзките и има за цел да наложи името пред конкурентните.

Целта на информационният сайт е да предостави информация и технически характеристики на продуктите или услугите на компанията като по този начин генерира интерес за потенциални покупки или поръчки.

Продуктовият сайт е така известният електронен магазин или просто информация за конкретните ценови оферти на компанията.

Разбира се схемата може да търпи корекции в зависимост от спецификата и дейността на фирмата. Реално се случва една фирма да има различен брой сайтове от горните три групи.

Целта обаче е една- да се затвори кръга от интереса към реалната покупка в интернет- основата на интернет маркетинга.

Първата стъпка към постигане на целта е запазване на всички все още свободни домейни свързани с името или дейността на фирмата.

Практически разходът е символичен, а загубите които могат да нанесат на бизнеса Ви некоректни партньори в бъдеще са огромни.

За проверка и регистрация на домейни натиснете тук!


Начало /  / Колко интернет сайтове имате?

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT