Maksoft.net

Google GA4

Google Analytics 4 (Гугъл Анализ 4) настройка и миграция от старият Universal Analitycs (UA). Необходимостта от преход към Гугъл Анализ 4 е, че търсачката ще спре да обработва данни от стария анализ. 

Задължително ли е да преминем на Гугъл Анализ GA4?

Да, защото от 1 юли 2023 година Google спира обработването на данни от стария Юнивърсал Анализ (Universal Analitycs). 

Какви предимства има Гугъл Анализ 4 [GA4]?

Google Analytics 4 (GA4) дойде с по-гъвкав инструмент за създаване на аудитория и предлага по-разширени възможности за създаване на аудитория от Universal Analytics (UA).

GA4 също използва различен подход за измерване на изгледите на екрана в сравнение с Universal Analytics.

Вместо да измерва изгледите на екрана в отделни собствености за мобилни устройства и мрежата, GA4 комбинира данни от изгледи от мрежата и приложенията в една собственост.

Това означава, че аудитории могат да бъдат създадени въз основа всички посещения на потребителя през множество устройства, което прави възможно създаването на пълни потребителски профили.

Какво са аудитории в Гугъл Анализ 4 [GA4]? 

Аудиториите се отнасят до подгрупи потребители, които могат да се използват както за анализ, така и за рекламни цели.

Тези групи могат да бъдат създадени въз основа на различни фактори, включително измерения, изгледи на страници, потребителски свойства и събития (или техните последователности), които са подходящи за вашия бизнес.

Важно е да се отбележи, че тъй като новите потребителски данни се събират непрекъснато в GA4, аудиториите автоматично се преоценяват.

Какво представляват сегментите?

Сегментите се отнасят до част от данните, които отговарят на определени критерии и могат да бъдат анализирани отделно от останалите данни.

Вместо да анализирате данни от всички посетители, сегментите ви позволяват да отделите конкретни групи потребители и да сравнявате тяхното поведение с останалите данни.

Например можете да сравните поведението на потребители от България с поведението на всички потребители или мобилни потребители с потребители на настолни компютри и да получите по-точна представа.

Сегменти срещу аудитории

Когато създавате сегмент, можете да изберете да изградите аудитория въз основа на сегмент – но тези две функции са различни. Не можете да използвате сегменти в стандартни отчети, но можете да използвате аудитории.

Сегментите са налични само в отчетите за проучване, докато аудиториите не са.

Аудиториите могат да се използват в рекламни кампании за ремаркетинг в Google Ads, но сегментите не могат.

Най-важното е, че сегментите обобщават информация за минал период, докато аудиториите се изграждат с данни събирани след създаването им.

 

https://www.searchenginejournal.com/ga4-segments-audiences/486629/

 


Начало /  / Гугъл Анализ | Google GA4

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT