A+ / A-

Високотехнологичен Web To Print портал, насочен към фирми с развита клонова мрежа

Предпечат 1

Новата услуга дава възможност за поръчване и създаване на печатни материали през Интернет. Иначе казано всички ваши регионални офиси и франчайз партньори могат да заявяват печатните си материали (визитки, брошури, печати, покани и др.) директно чрез интернет, а следенето и одобряването на всички поръчки да се извършва от централен офис.

Много корпоративни клиенти, в момента също централизирано заявяват свойте поръчки. Това е свързано със загуба на времеви и финансови ресурси. Иновацията на МАКСОФТ осигурява достъп на самия служител до предварително избран шаблон на визитка, където избира и въвежда свойте данни. Постъпилата информация се одобрява от човека в компанията, отговарящ за печатните материали. Така процеса по заявката се опростява, пестят се време и пари.

По този начин се постига контрол върху разходите и идентичност на печатните материали.

Услугата е базирана на Kodak InSite StoreFront и вече е достъпна за всички клиенти. Предимствата, които Ви дава новата технология са:

  • Можете да поръчвате материали 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата като виждате точната цена на поръчката си веднага.
  • Получавате възможност да създадете каталог от продукти, които поръчвате често - визитни картички, промоционални и рекламни материали, които да поръчвате за секунди в нужния Ви брой.
  • Друго предимство на новия портал е възможността за работа с шаблони. По този начин можете бързо и лесно да промените информацията, която се съдържа в материалите, без да се налага да провеждате телефонни разговори и да изпращате нови версии на файловете си.
  • Също така поръчването на персонализирани продукти става много по-интуитивно.


 Новата услуга е насочена към клиенти с клонова мрежа и представлява възможност за централизирани поръчки чрез интернет.   

Наборът продукти включва- визитни картички, бланки, покани, персонализирани рекламни материали, акциденция и други

Предлага възможността за след съгласуване на визията и дизайна всеки отделен клон или франчайз партньор на компанията майка да подава информация независимо, чрез регистриране на повече потребителски имена. 

Големите предимства на програмата се състоят в това, че изходните материали постъпват от едно място, което от своя страна води до пестене на време, средства и улеснява изработката на печатните материали. Иновацията е синхронизирана с печатните машини и платформи на които се осигурява производствения процес.