Maksoft.net

Първата онлайн SEO презентация, която Максофт Нет излъчи се състоя на 17 юни. Тя бе насочена основно към фирми реализиращи сериозни и нарастващи разходи за Google Adwords и такива, чийто бизнес изисква достигнаето на предни позиции в Google.

Темата бе "Цената на предните позиции в Google".

Дадени бяха препоръки за постигнае на по-високо качество на съдържанието, разяснена бе ролята му за цената на Google Adwords, бяха разгледани алтернативни варианти за SEO оптимизация с реално присъствие в Google 24 часа в денонощието.

Направен бе и ценови анализ на автоматичната SEO оптимизация предлагана вече втора година от Максофт Нет по уникален алгоритъм.

Цените на Google SEO оптимизация на Максофт Нет можете да видимите тук.

 


Начало /  /  / Първата онлайн презентация

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT