Maksoft.net

Сайт рейтингът е променлива и динамична величина, коята както се вижда, съчетава в себе си множество компоненти, затова ние препоръчваме на нашите клиенти да използват различни комбинации и подходи. Най-общо казано резултата са броя клиенти, които са влезли в сайта Ви от търсещи машини- Goolge, MSN, Yahoo и др.

МАКСОФТ НЕТ предоставя индивидуални консултации и услуги, съобразени със спецификата на предлаганите продукти и услуги от дадената фирма, с цел намиране на оптималния вариант за покачване на фирмения рейтинг.

Значение за рейтинга има и ако фирмата притежава повече от един сайт. Покачването на рейтинга зависи и от броя на посещенията/ преминаване от един сайт в друг/. Положителното при наличие на повече сайтове е в това, че самите сайтове се по- бързи и лесни за ползване и могат да бъдат профилирани в следните видове:

  • фирмен сайт - целта му е да наложи имиджа на компанията;
  • информационен сайт - да предостави информация и технически характеристики на продуктите и услугите на компанията;
  • продуктов сайт е така известният електронен магазин или просто информация за конкретните ценови оферти на компанията.

Първото и най- важно условие един сайт да бъде популярен е неговото уникално съдържание. Колкото по-често публикувате ново съдържание, толкова по-често ботовете на търсачките ще навестяват сайта ви. Винаги задавайте заглавия(title) на страниците си.


Начало /  /  / Сайт рейтинг

Следвайте ни

Запитване

Максофт.БГ Максофт.НЕТ BrandIT