A+ / A-

»нтернет маркетинг, интернет реклама

»нтернет маркетинг и реклама, оптимизаци€ за предни позиции в Google, управление на мнени€ и интернет репуаци€. »зграждане и поддръжка на интернет сайтове с единствената изц€ло българска  система за управление на съдържанието (CMS), ко€то интегрира хостинг, CMS и вътрешна оптимизаци€ за предни позиции в Google.

ћаксофт Ќет е компани€, ко€то поддръжа над 100 хил€ди интернет страници, разделени в над 500 сайта на малки, средни и големи компании.

“ова, което отличава тези сайтове е централизирабното управление от Maksoft CMS- система за управление на съдържанието на сайт, ко€то актуализира в реално време начина по който се генерира кода на ¬аши€т сайт за предни позиции в √угъл.

Ќие осигур€ваме:

  • Ѕългарска CMS (система за управление на съдържанието) позвол€ваща лесна редакци€ на текстовете директно от ¬аши€т офис;
  • Google рейтинг и ц€лостна SEO (оптимизаци€ за търсещи машини) без аналог;
  • ¬ъзможност за многократна пром€на дизайна независимо от съдържанието в интернет сайта;
  • ƒинамична карта на интернет сайта за √угъл (Google Sitemap) ;
  • ¬ход€щи и изход€щи RSS канали;
  • ¬градена вътрешна SEO оптимизаци€ и алгоритни за интернет реклама и външна SEO оптимизаци€ на интернет сайтове

‘ирмата развива интернет решени€ от 1999 година. ѕрез 2003 година внедр€ва първата изц€ло българска система за управление съдържание на интернет сайтове.  ъм момента компани€та поддържа над 100 000 интернет страници разделени в над 500 интернет сайта на малки , средни и големи фирми.

—айтовете изградени от ћаксофт Ќет постигат предни позиции в √угъл благодарение на вградената система за вътрешна оптимизаци€ на кода.

 


 акво е Ќет —ървис?

 акво е Ќет —ървис? Ќет сървис  е набор от основни изисквани€ за бизнес  поддръжка на уеб сайт.  “е са в основата за наличието на посещаем...

Maksoft, за ћаксофт

 онтакти и информаци€ за ћаксофт “елефонна централа:  ¬иваком:     02 846 46 4602 846 20 0202 846 20 05  ћ - “ел:     ...

“ехническа поддръжка на сайт

ѕрофесионалната техническа поддръжка на сайт включва осигур€ването на минимум 9 услуги при корпоративен сайт, 13 при електронен магазин и 15 при новинарски...

ƒлъжностна характеристика на администратор уеб сайт

 акви познани€ и умени€ тр€бва да имате, за да можете да поддържате свой собствен фирмен сайт чрез Ќет —ървис админ панел и българска —истема за управление на...

интернет сайт, интернет сайтове, интернет реклама, изграждане сайт, поддръжка на сайт